NFZ – Promocja zdrowego żywienia i stylu życia !

NFZ – Promocja zdrowego żywienia i stylu życia !

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z potrzebą propagowania wiedzy w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków prowadzi działania prozdrowotne w tym zakresie, z wykorzystaniem:

  • informacji i darmowych planów żywieniowych zawartych na portalu www.diety.nfz.gov.pl  prowadzonym przez NFZ,
  • możliwości darmowych konsultacji dietetycznych Centrum Dietetycznego  online www.poradnia.ncez.pl, które działa w ramach Narodowego