INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Aktualności

Organizacja wizyty lekarskiej do lekarza POZ dla osób z objawami infekcji i podejrzeniem zakażenia COVID 19

Szanowni Państwo, W związku ze wzrostem zachorowań na Covid 19  osoby z objawami infekcji  (temperatura, kaszel, katar, ból gardła, utrata węchu i smaku, itp.) NIE  ZASZCZEPIONE PEŁNĄ DAWKĄ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID 19, PROSZONE SĄ O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ TELEFONICZNĄ DO LEKARZA POZ I POINFORMOWANIE PERSONELU MEDYCZNEGO O SWOIM STANIE ZDROWIA. NA WIZYTY OSOBISTE,  OSOBY TE PRZYJMOWANE […]

ORGANIZACJA BADAŃ MEDYCYNY PRACY

Szanowni Państwo, Prosimy wszystkich pacjentów  DZIAŁU MEDYCYNY PRACY, planujących wykonanie badań, o uprzednie umówienie się na termin pod numerem  infolinii               54  420 32 03    od poniedziałku do piątku w godz.  od 9.00  do 14.00  Przed połączeniem, prosimy o przygotowanie skierowania od pracodawcy, które jest niezbędne, aby umówić […]

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM DLA OSÓB w wieku 65+ Z GMINY LUBANIE (KUJAWSKO-POMORSKIE)

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM DLA OSÓB  w wieku 65+ Z GMINY LUBANIE (KUJAWSKO-POMORSKIE)

Szanowni Państwo, Od 1 września 2021 roku, placówka nasza  będzie realizatorem Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. Program jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Informacje o programie i szczepieniach wejdź tutaj Szczepienia są bezpłatne dla mieszkańców gmin województwa (kujawsko-pomorskiego) w wieku powyżej 65 roku życia. […]

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA  PRZECIW  COVID-19

Szanowni Państwo, Osoby, które mają już wyznaczony termin szczepienia w naszej placówce lub oczekują jeszcze na termin, mogą uzyskać wszelkich informacji pod numerem telefonu 509 835 964  lub osobiście w Recepcji placówki. Na umówiony termin szczepienia, prosimy zgłaszać się z wypełnionym  Kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego oraz z oświadczeniem o zgodzie na wykonanie szczepienia.                                         Kwestionariusz […]

Środki ochrony osobistej podczas wizyty w przychodni

Szanowni Pacjenci, Z uwagi na bardzo duże zagrożenie epidemiczne spowodowane rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-Cov-2 , prosimy, aby podczas wizyty w przychodni używali Państwo maseczek i rękawic ochronnych. Z uwagi na niedostateczne zasoby własne środków ochrony osobistej, zaleca się, aby posiadali Państwo własne maseczki i rękawiczki ochronne.

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.