INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stomatologia

                           Aleksandra Skórniewska
Stomatolog

Tomasz Piskorski
Stomatolog

PONIEDZIAŁEK   7.00 – 11.00
WTOREK   14.00 – 18.00
ŚRODA 7.00 – 11.00  
CZWARTEK 14.00 – 18.00 8.30– 13.00
PIĄTEK 7.00 – 11.00  

Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

                           Aleksandra Skórniewska 
Stomatolog

Tomasz Piskorski
Stomatolog

PONIEDZIAŁEK   11.00 – 14.00
WTOREK   11.00 – 14.00
ŚRODA 14.00 – 18.00  
CZWARTEK 10.00 – 14.00 7.00– 11.00
PIĄTEK 11.00 – 15.00  


Rejestracja
osobista lub telefoniczna   (54) 421 03 60  wew. 101
                                                            lub  (54) 236 71 46

Poradnia stomatologiczna świadczy usługi w zakresie:

  • stomatologii zachowawczej dla dzieci i dorosłych
  • protetyki

 

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE
Stomatologiczną pomoc doraźną udzielają w Kujawsko-Pomorskim placówki:

  • WłocławekNZOZ Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 231 10 62
  • Toruń – SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ “RUDAK-MED” SPÓŁKA Z O.O. W TORUNIU, UL. PODGÓRSKA 24A, Tel. 56 654 78 20, 56 654 78 20
  • Grudziądz – Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego, ul. Szpitalna 6-8 tel. 56 641 34 00, 56 641 37 89
  • BydgoszczNZOZ Ikar, ul. Szubińska 32, tel. tel. (52) 373 22 00
  • Aleksandrów Kuj., NZOZ “PRZYCHODNIA RODZINNA” — EDYTA STEFANIAK-MANSOUR, ul. Słowackiego 20a, tel.: 54 2828511

Doraźna pomoc stomatologiczna jest dostępna codziennie od godz. 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne od godz. 7.00 w sobotę do godziny 7.00 w poniedziałek.

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.