INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przychodnia ul. Polna

PRZYCHODNIA PRZY UL. POLNEJ   26

Rejestracja pod numerem telefonu
54 412 81 11,  kom.  698 944 225
W przychodni świadczone są usługi w zakresie:

  • Poradnia Medycyny Pracy
  • Poradnia Lekarza
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  • Gabinet Zabiegowy
  • Punkt Pobrań materiału biologicznego do badań  (godz. 7.00 – 9.00)

UWAGA !

W związku z pandemią  Covid-19,  od dnia 01 października 2020r. nastąpiła zmiana w harmonogramie pracy przychodni przy ul. Polnej 26/74  we Włocławku:

Przychodnia czynna będzie wyłącznie w dni :

PONIEDZIAŁKI – 7.00 – 9.00   pobieranie materiału  do badań
CZWARTKI – 12.00 – 14.00 przyjęcia lekarza POZ – A. Kłuskiewicz

W POZOSTAŁE  DNI  TYGODNIA PLACÓWKA BĘDZIE NIECZYNNA  !!!

Umówienie wizyty lekarskiej, telewizyty lub zamówienie powtórnych recept dostępne jest :
poniedziałek – czwartek  –  w godz.  7.00 -18.00,
piątek  –  w godz.  7.00 – 16.00
pod nr infolinii 54 421 03 60 –   przychodnia ul. Toruńska 222 we Włocławku.

Za zaistniałe  zmiany serdecznie przepraszamy!

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY

lek. Andrzej Kłuskiewicz
specjalista medycyny pracy
 
lek. Jacek Gniazdowski specjalista medycyny rodzinnej lek. Teresa Szafrańska
lek. med. pracy
            neurolog                     
lek. Danuta Brochocka
specjalista chorób
wewnętrznych     
PONIEDZIAŁEK      
WTOREK    
ŚRODA    
CZWARTEK 12.00 – 14.00      
PIĄTEK    

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.