INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Planowane nieobecności lekarzy

Szanowni Pacjenci,

Poniżej planowane nieobecności naszych lekarzy:

PORADNIA LEKARZA POZ ul. Toruńska 222 w dniu 27.03.2020 czynna do godz. 14.00

Lekarze POZ:

 • Lek. Dariusz Dybczak nie przyjmuje w dniach 24.03 i 31.03.2020r.
 • Lek. Jacek Gniazdowski nie przyjmuje w dniu 27.03.2020 – 03.04.2020r.

FILIA  przy ul.  Polnej ( DRUMET)

W dniu 25.03.2020   czynna do godz. 11.00
W dniu 27.03.2020   czynna do godz. 10.00

 w sprawie wizyty u lekarza POZ, Teleporady lub uzyskania e-recepty  prosimy o kontakt z placówką przy ul. Toruńskiej  pod numerem infolinii  54 421 03 60

Lekarze Specjaliści:

 • Okulista Mariola Świecimska nie przyjmuje w dniu  16.03 – 27.03.2020r.
 • Neurolog Teresa Szafrańska nie przyjmuje od 16.03 – 13.04.2020
 • Pulmonolog/Alergolog Jarosław Sokołowski nie przyjmuje od 16.03 – 31.03.2020r.
 • Ginekolog Marcin Lewandowski  nie przyjmuje w dniu 26.03.2020 r.
 • Reumatolog Paweł Torbicki nie przyjmuje od dnia 16.03 – 27.03.2020r.
 • Laryngolog Stefan Wrzesiński nie przyjmuje od dnia 16.03 – 27.03.2020r.
 • Laryngolog Kajetan Witczak nie przyjmuje w dniu 30.03.2020r.
 • Laryngolog Michał Zapała nie przyjmuje od dnia 16.03 – 14.04.2020r.
 • Ortopeda Krzysztof Grygorowicz nie przyjmuje w dniach 20.03.20.20, 23.03.2020 oraz 30.03.2020

STOMATOLOGIA

 • Stomatolog Aleksandra Skórniewska nie przyjmuje do dnia 13.04.2020r.

Lekarze  Pediatrzy:

PORADNIA LEKARZA POZ dla DZIECI ul. Toruńska 222–  od dnia 30.03.2020 czynna:

– pon, wt, czw, pt – 8.00 – 12.00
– środa 11.00 – 14.00

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dnia 2 stycznia 2020 r. doszło do połączenia spółki Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED”   Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, prowadzącej PROF-MED Sp. z o.o., którego jest Pani/Pan pacjentem, ze spółką Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej ”Dzień Połączenia”). W konsekwencji dokonanego połączenia, w Dniu Połączenia spółka Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki „PROF – MED” Sp. z o.o. W związku z tym, począwszy od Dnia Połączenia jest Pani/Pan pacjentem spółki Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. poniżej przekazujemy szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane CM Medica przez spółkę „PROF – MED” Sp. z o.o.  w wyniku opisanego wyżej procesu połączenia.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.