INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Planowane nieobecności lekarzy

Szanowni Pacjenci,

Poniżej planowane nieobecności naszych lekarzy:

Lekarze POZ:

 • Lek. Andrzej Kłuskiewicz nie przyjmuje w dn. 05.08 – 15.08.2024r.
 • Lek. E.Izydorkiewicz -Dybczak nie przyjmuje  w dn. 08.07-12.07.2024 oraz 29.07-05.08.2024r.
 • Lek. Danuta Brochocka nie przyjmuje w dniu 05.07 – 18.07.2024r., oraz w dniach 26.07.2024, 07.08.2024 i 23.08.2024r.
 • Lek. Ewa Rogowska-Patyk nie przyjmuje w dniach 16.07.2024, 19.07.2024 , 26.07.2024, 09.09.2024.
 • Lek. Hanna Yousfi nie przyjmuje w dniu 16.08.2024 oraz 19.08.2024r.

Lekarze Specjaliści:

 • Kardiolog Dariusz Dybczak nie przyjmuje w dn. 29.07-05.08.2024r
 • Diabetolog Ewa Rogowska-Patyk nie przyjmuje w dniach 16.07.2024, 19.07.2024 , 26.07.2024, 09.09.2024.
 • Neurolog Hanna Yousfi nie przyjmuje w dniu 16.08.2024 oraz 19.08.2024r
 • Okulista Mariola Świecimska nie przyjmuje w dniach 12.07 – 31.08.2024r.
 • Okulista Piotr Komadowski nie przyjmuje w dniach: 29.07 – 18.08.2024r.
 • Ginekolog Marcin Lewandowski nie przyjmuje w dniu 29.07.2024 i 12.08.2024r.
 • Laryngolog Stefan Wrzesiński nie przyjmuje 12.08-16.08.2024r.

Lekarze  Pediatrzy:

 • Pediatra Iwona Grzesik nie przyjmuje w dn. 02.08 – 16.08.2024r.

 

STOMATOLOGIA

 

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.