Wszystkie wpisy, których autorem jest Magdalena Kletkiewicz

Informacja dotycząca ochrony radiologicznej w Prof-Med

Realizując postanowienia art. 32c pkt. 2 Prawa Atomowego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 623) podajemy do wiadomości poniższy komunikat:

W związku z wykonywaną przez nas działalnością diagnostyczną informujemy, że w roku 2021:
– nasi pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne , określone przepisami wartości;
– nie było negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w szczególności nie było narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące;
– nie wystąpił ani jeden incydent związany z prowadzoną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

 

 

Organizacja wizyty lekarskiej do lekarza POZ dla osób z objawami infekcji i podejrzeniem zakażenia COVID 19

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem zachorowań na Covid 19  osoby z objawami infekcji  (temperatura, kaszel, katar, ból gardła, utrata węchu i smaku, itp.)

NIE  ZASZCZEPIONE PEŁNĄ DAWKĄ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID 19,

PROSZONE SĄ O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ TELEFONICZNĄ DO LEKARZA POZ I POINFORMOWANIE PERSONELU MEDYCZNEGO O SWOIM STANIE ZDROWIA.

NA WIZYTY OSOBISTE,  OSOBY TE PRZYJMOWANE BĘDĄ PO UPRZEDNIEJ TELEPORADZIE LEKARZA POZ.

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowanie wobec innych pacjentów oraz personelu.

 

ORGANIZACJA BADAŃ MEDYCYNY PRACY

Szanowni Państwo,

Prosimy wszystkich pacjentów  DZIAŁU MEDYCYNY PRACY,
planujących wykonanie badań, o uprzednie umówienie się na termin
pod numerem  infolinii

              54  420 32 03 
  od poniedziałku do piątku w godz.  od 9.00  do 14.00 

Przed połączeniem, prosimy o przygotowanie skierowania od pracodawcy,
które jest niezbędne, aby umówić badania medycyny pracy.