Wszystkie wpisy, których autorem jest Magdalena Kletkiewicz

Plan połączenia Spółek PROF-MED Włocławek i CM MEDICA Płock

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „PROF – MED” Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 2 [1] Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 11 października 2019 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „PROF – MED” Sp. z o.o. nr 11/2019 Plan Połączenia ze spółką Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. (jako spółka przejmująca) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED” Sp. z o.o. na spółkę Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.
Uzgodniony z Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. Plan Połączenia znajduje się tutaj: