INFOLINIA: 54 414 22 80, 54 414 21 99

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PORADNIA LEKARZA POZ dla dzieci

  lek. Iwona Grzesik
Pediatra

lek. Jolanta Świderska
              Pediatra
PONIEDZIAŁEK  8.30 – 13.30  
WTOREK  8.30 – 13.30  15.00 – 18.00 
ŚRODA 13.00 – 18.00   8.30 – 12.00
CZWARTEK  8.30 – 13.30  
PIĄTEK  8.30 – 13.30
co drugi piątek 13.00 – 18.00
 15.00 – 18.00
co drugi piątek 8.30 – 12.00

 Rejestracja:
osobista lub telefoniczna (54) 414 24 19

Wizyty domowe:
zgłoszenie wizyty domowej do godz. 10.00
Realizacja wizyt domowych 13.30 – 15.30, w środy i piątki od 10.00-12.30

W ramach poradni dziecięcej funkcjonuje

  • PORADNIA DZIECI CHORYCH
  • PORADNIA DZIECI ZDROWYCH
  • PUNKT SZCZEPIEŃ

Wykonywane świadczenia:

  • konsultacje, diagnostyka i leczenie chorób wieku dziecięcego
  • konsultacje i porady lekarskie wykonywane w warunkach ambulatoryjnych i domowych
  • szczepienia ochronne obowiązkowe
  • szczepienia ochronne zalecane
  • bilanse zdrowia w 2.4.6,10,13,16,18 i 19 roku życia
  • patronaże
  • porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej dzieci

UWAGA!
Jednym z podstawowych praw pacjenta jest wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
podstawa prawna: Rozdz. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417).
W przypadku małoletniego do  lat 16 zgody udziela przedstawiciel ustawowy, a w przypadku braku przedstawiciela ustawowego, zgodę na badanie może wyrazić również przedstawiciel faktyczny.
                                                                                        pobierz formularz zgody

Małoletni, który ukończył 16 lat ma prawo do samodzielnego
wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
                                                                                        pobierz formularz zgody

Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Facebook