Środki ochrony osobistej podczas wizyty w przychodni

Szanowni Pacjenci,

Z uwagi na bardzo duże zagrożenie epidemiczne spowodowane rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-Cov-2 , prosimy, aby podczas wizyty w przychodni używali Państwo maseczek i rękawic ochronnych.

Z uwagi na niedostateczne zasoby własne środków ochrony osobistej, zaleca się, aby posiadali Państwo własne maseczki i rękawiczki ochronne.