INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Karta Porada u specjalisty

Karta podarunkowa   – Porada u specjalisty

 

Potrzebujesz konsultacji ze specjalistą?

Jeśli potrzebujesz konsultacji ze specjalistą lub chcesz podarować konsultację u specjalisty osobie bliskiej, możesz skorzystać z naszej karty podarunkowej.

Z Kartą zapewniamy natychmiastową wizytę u wybranego lekarza specjalisty. Bez skierowań i czekania w kolejkach. Konsultacja pozwoli uzyskać fachową poradę oraz wskazówki dotyczące leczenia. Posiadacz karty podarunkowej – Porada u specjalisty – ma do wyboru jednego spośród sześciu lekarzy specjalistów.

Zakres karty

Kupując kartę podarunkową – Porada u specjalisty – istnieje możliwość skorzystania z wizyty u lekarza specjalisty do wyboru:

 1. Endokrynolog
 2. Kardiolog wraz z badaniem EKG przed wizytą
 3. Neurolog
 4. Okulista
 5. Reumatolog
 6. Ortopeda

Endokrynologschorzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego (m.in. tarczycy, przysadki mózgowej, jajników, jąder, nadnerczy) schorzenia związane z nadmiernym owłosieniem u kobiet albo łysieniem, otyłością lub nagłym spadkiem masy ciała, problemy ze snem, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, nadmierna potliwość, zmiany w popędzie seksualnym.
Kardiolog wraz z badaniem EKG – schorzenia i wady układu sercowo-naczyniowego.
Neurolog schorzenia związane z ośrodkowym układem nerwowym oraz nerwami obwodowymi.
Okulistaschorzenia narządu wzroku, dobór szkieł okularowych
Reumatolog schorzenia układu kostno-stawowego, ogólnoustrojowe stany zapalne tkanki łącznej, oraz choroby ścięgien i wiązadeł.
Ortopeda – schorzenia oraz urazy narządu ruchu (kości, stawy, mięsnie)

Cena: 100 PLN

Zasady korzystania z karty

 • Z programu mogą skorzystać osoby, które potrzebują konsultacji ze specjalistą.
 • Uprawienia do korzystania ze świadczeń objętych programem nadawane są w momencie zakupu karty.
 • Realizacja karty jest możliwa w terminie 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Opłata dokonywana jest w CM PROF-MED przy ul. Toruńskiej 222, Polnej 26.

Jeśli jesteś zainteresowany kartą:

 • Skontaktuj się z nami: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu 54 421 03 60  bądź napisz do nas: sekretariat@cmprofmed.pl

 

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dnia 2 stycznia 2020 r. doszło do połączenia spółki Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED”   Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, prowadzącej PROF-MED Sp. z o.o., którego jest Pani/Pan pacjentem, ze spółką Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej ”Dzień Połączenia”). W konsekwencji dokonanego połączenia, w Dniu Połączenia spółka Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki „PROF – MED” Sp. z o.o. W związku z tym, począwszy od Dnia Połączenia jest Pani/Pan pacjentem spółki Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. poniżej przekazujemy szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane CM Medica przez spółkę „PROF – MED” Sp. z o.o.  w wyniku opisanego wyżej procesu połączenia.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.