Informacja dotycząca ochrony radiologicznej w Prof-Med

Realizując postanowienia art. 32c pkt. 2 Prawa Atomowego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 623) podajemy do wiadomości poniższy komunikat:

W związku z wykonywaną przez nas działalnością diagnostyczną informujemy, że w roku 2021:
– nasi pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne , określone przepisami wartości;
– nie było negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w szczególności nie było narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące;
– nie wystąpił ani jeden incydent związany z prowadzoną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.