Wszystkie wpisy, których autorem jest Magdalena Kletkiewicz

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE !

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE !

Szanowni Pacjenci,

Grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych, która bardzo szybko się rozprzestrzenia i jest wywoływana przez wiele różnych szczepów wirusa, które mogą zmieniać się każdego roku. Dlatego tak ważne, a nawet konieczne jest coroczne szczepienie przeciw grypie. Szczepionka stanowi najlepszą ochronę przed wirusem, szczególnie że powikłania pogrypowe są niezwykle groźne dla naszego zdrowia i życia, w szczególności dla osób starszych i dzieci.

Pamiętaj !
Szczepienie trwa 2 minuty, grypa trwa 7 dni, powikłania pogrypowe – miesiące a nawet lata !

Centrum Medyczne PROF-MED w trosce o Państwa zdrowie, już od 15 września br. udostępnia w swoich placówkach NAJNOWSZY na rynku usług medycznych preparat szczepionkowy o nazwie:

VAXIGRIP TETRA  (Sanofi Pasteur)   

Jest to 4- walentna, inaktywowana szczepionka przeciw grypie, która w sezonie 2017/2018  ma w pełni zastąpić dotychczas oferowaną 3 – walentną szczepionkę VAXIGRIP.

           Mając na uwadze oczekiwania naszych Pacjentów, a także Pracodawców, dla których dbałość o zdrowie załogi, zapewne jest dobrem najwyższym, stanowiącym istotny element profilaktyki schorzeń mających wpływ na absencję pracowniczą, świadczyć będziemy nasze usługi w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w następujących punktach:

- w dni powszednie w godz. 7.00 – 18.00  w siedzibie naszej spółki na ul. Toruńskiej 222 we Włocławku – Gabinet Zabiegowy nr 11
- NA TERENIE ZAKŁADU PRACY (w obrębie miasta Włocławka) po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca szczepienia dla  grupy  minimum 20 osób

 Koszt jednego szczepienia obejmujący: kwalifikację do szczepienia, badanie lekarskie, cenę preparatu oraz wykonanie iniekcji wraz z wydaniem zaświadczenia o szczepieniu wynosi:

40,00 zł brutto w placówkach PROF – MED. Sp. z o.o.

CENA za szczepienia na wskazanym przez Zleceniodawcę terenie w obrębie miasta Włocławka  oraz szczepienia  poza miastem –do indywidualnego uzgodnienia !

        Za powyższe usługi oferujemy Państwu dogodne warunki dokonywania rozliczeń, tj. faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności.

 Zlecenia w formie pisemnej zawierające: ilość osób zdeklarowaną do szczepienia (mile widziana lista imienna), podpis osoby upoważnionej do złożenia zlecenia i kontakt telefoniczny do osoby koordynującej akcją szczepień ze strony Zleceniodawcy, kierować prosimy do siedziby Spółki PROF – MED ( listownie lub drogą elektroniczną).

W sprawie szczegółów dotyczących organizacji szczepień  i  pytań dodatkowych proszę o kontakt z Panią Sławomirą Sitarz, tel.: 54/414 23 19 wew.122, k. 608 659 973, e-mail: slawomira.sitarz@cmprofmed.pl 

lub z Sekretariatem Spółki, tel.: 54/414 23 19 wew. 111, e-mail: sekretariat@cmprofmed.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

OD 1 WRZEŚNIA 2017 – PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

OD 1 WRZEŚNIA 2017 – PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 1 września 2017r.  w naszej placówce zacznie funkcjonować PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI –  w ramach kontraktu z NFZ.
Do świadczeń uprawnione są dzieci do 18 roku życia.

O zdrowy uśmiech dzieci dbać będą nasi lekarze stomatolodzy
wg poniższego harmonogramu przyjąć:

Stomatolog T. Piskorski
Poniedziałek     11.00. – 14.00
Wtorek              11.00 – 14.00

Stoamtolog A. Skórniewska
Środa              14.00 – 18.00
Czwartek     10.00 – 14.00

Piątek            11.00 – 15.00  

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu:

(54) 414 23 19 w. 102
(54) 236 71 46

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą PESEL dziecka oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

PLANUJESZ PODRÓŻ W EGZOTYCZNE KRAJE ? ZASZCZEP SIĘ !

PLANUJESZ PODRÓŻ W EGZOTYCZNE KRAJE ?   ZASZCZEP SIĘ !

Szanowni Państwo !

Centrum Medyczne PROF-MED oferuje kompleksową opiekę w zakresie medycyny podróży, w tym konsultacje lekarskie oraz szeroki zakres szczepień ochronnych.

W ramach konsultacji lekarskich udzielamy porad  dotyczących:

  • prawidłowego przygotowania się do podróży oraz odpowiednich zachowań podczas podróży i w czasie pobytu w kraju docelowym,
  • właściwych szczepień ochronnych, obowiązkowych i zalecanych, związanych z wybranym kierunkiem podróży,
  • wyposażenia apteczki podróżnej,
  • profilaktyki antymalarycznej,
  • zasad profilaktyki chorób przenoszonych drogą pokarmową, tzw. chorób brudnych rąk.

Wydajemy:

  • Międzynarodowe książeczki szczepień (tzw. żółte książeczki).

Nasz lekarz medycyny podróży udzieli wszelkich niezbędnych informacji, które pomogą uniknąć nie tylko zagrożeń zdrowotnych, ale także problemów związanych np. z odmową pozwolenia na wjazd do właściwego kraju z powodu braku szczepień tropikalnych.

PAMIĘTAJ!
Właściwe przygotowanie do podróży oraz wykonanie odpowiednich szczepień ochronnych to gwarancja spokojnej podróży i pobytu w kraju docelowym !

tel:    (54) 414 24 19              

e-mail:    punktszczepien@cmprofmed.pl

SZCZEPIONKA P/KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU!

SZCZEPIONKA P/KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU!

Centrum Medyczne PROF –MED  oferuje w sprzedaży szczepionkę przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

w promocyjnej cenie 130 zł
(w cenie kwalifikacja lekarska do szczepienia)

Kleszczowe zapalenie mózgu, w skrócie KZM  to obok Boleriozy druga bardzo poważna choroba przenoszona przez kleszcze.
Wraz z nadejściem wiosny aktywność kleszczy zdecydowanie wzrasta,  a co za tym idzie wzrasta również ryzyko ukąszenia przez tego niewielkiego pajęczaka.

Dlatego nie ryzykuj i zaszczep się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Choroba ta wywoływana jest przez wirus  o nazwie Flavivirus. Do zarażenia dochodzi już w momencie ukąszenia przez zakażonego kleszcza. Przebieg choroby jest dwuetapowy i początkowo przypomina objawami infekcję grypową lub grypopodobną. Drugi etap choroby może mieć bardziej burzliwy przebieg i najczęściej objawia się wysoką, powyżej 39 °C  gorączką, nudnościami, wymiotami, bólami głowy a nawet utratą przytomności.

Ponieważ nie ma leków zdolnych zwalczyć Flavivirusa, a leczenie może być wyłącznie objawowe i może trwać wiele tygodni, a nawet rok, zaleca się stosowanie szczepień ochronnych. Odpowiednio wcześnie podana szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, najlepiej wiosną, prowadzi do wytworzenia odporności i skutecznie chroni przed tą groźną chorobą i jej powikłaniami.

Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać pod numerem telefonu 54 414 24 19 lub pod adresem e-mail: punktszczepien@cmprofmed.pl

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne PROF –MED od lutego 2017 roku przystąpiło do Programu OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA, którego inicjatorem jest krakowskie Stowarzyszenie MANKO – wydawca magazynu  „Głos Seniora”.

Program skierowany jest do osób w wieku 60+ , dzięki któremu każdy SENIOR spełniający kryteria wiekowe może bezpłatnie wyrobić sobie własną ogólnopolską kartę seniora uprawniającą do zniżek na wybrane produkty i usługi w całej Polsce.  A są to m.in. zniżki na usługi zdrowotne, uzdrowiska, zabiegi kosmetyczne, usługi restauracyjne, turystyczne, rehabilitacyjne, oświatowo-kulturalne i wiele innych.

We Włocławku Karty Seniora wydawane są przez Urząd Miasta Włocławek, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, przy ul. Kościuszki 12, w pok. 24, w godz. pracy Urzędu.

Wyrobienie własnej Karty Seniora jest możliwe również poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej www.glosseniora.pl, na której można znaleźć także szczegółową listę partnerów Karty Seniora udzielających zniżek na swoje produkty lub usługi.

Oferowane przez Centrum Medyczne  PROF – MED   zniżki na usługi  medyczne  to:

  • 10% na usługi diagnostyki laboratoryjnej
  • 10% na usługi diagnostyki obrazowej RTG i USG
  • 10% na usługi fizjoterapeutyczne (kinezyterapia i rehabilitacja)

 

SERDECZNIE  ZACHĘCAMY  DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

 

 

POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Szanowni Pacjenci,
Od dnia 02 stycznia 2013 roku funkcjonuje Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców  (EWUŚ), tj. system umożliwiający weryfikację uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym w celu potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych wystarczy posiadać przy sobie dokument tożsamości z numerem PESEL.  W razie gdyby system EWUŚ nie potwierdził naszych uprawnień, a wiemy że jesteśmy ubezpieczeni, wówczas możemy potwierdzić prawo do świadczeń dokumentami wymienionymi poniżej (tabela)  bądź  złożyć stosowne oświadczenie (formularz oświadczenia dostępny w Recepcji :

I. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

II. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

 

Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie dokumentów potwierdzajacych prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dla ubezpieczonego będącego: Dokument poświadczający prawo do usług medycznych
osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę - formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
(nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni ),
– aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
– legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.
osobą prowadzącą działalność gospodarczą - formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
– aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
osobą ubezpieczoną w KRUS -zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)
Emerytem  i rencistą - legitymacja emeryta lub rencisty wydana przez ZUS( numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziały NFZ),
– osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ,
– zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA)
– aktualny odcinek renty lub emerytury,
– dokument potwierdzający kwotę świadczenia (np. w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg)
osobą bezrobotną -aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
osobą ubezpieczoną dobrowolnie -umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej
członkiem rodziny ubezpieczonego -dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków  rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (ZUS RMUA + ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA, gdy zgłoszenie nastąpiło przed dniem1 lipca 2008r.),
– aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi  członków rodziny wraz z aktualna datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
– legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia po dniu 31 grudnia 1998r. wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
– w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki , m.in. legitymację szkolną/studencką,
– w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię (formularz ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka,
osobą ubezpieczoną w innym niż Polska państwie UE lub EFTA -poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta  EKUZ lub (certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA
osobą przebywającą na ciągłym zwolnieniu lekarskim - zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia